Ruimte verzameling / Space collection

Decorative, In-house

Een verzameling van wereldbollen, een ruimtekaart, een ‘roue de la France’ en een schoolkaart van Antarctica.

A collection of globes, space chart, roue de la France and school map of Antarctica.

Grote plastic wereldbol met lamp: € 25
Large plastic globe with light: € 25

Middelmaatje blikken wereldbol: € 75
Medium tinplate globe: € 75

Kleine blikken wereldbolletje op gestroomlijnde voet: € 12,50
Small tinplate globe on streamlined foot: € 12,50

Philips Planisphere ruimtekaart: € 12,50
Philips planisphere space chart: € 12,50

Roue de la France: € 20

Schoolkaart van Antarctica: € 25
School map of Antarctica: € 25